NOTA INFORMATIVA SOBRE INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES TEMPORALS


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "NOTA INFORMATIVA SOBRE INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES TEMPORALS"

Transcripción

1 NOTA INFORMATIVA SOBRE INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES TEMPORALS Els propers mesos (primavera i estiu) i també durant la resta de l any, tenen lloc un bon nombre d esdeveniments socials, festes i fires comercials, amb la corresponent instal lació d atraccions, xurreries i altres comerços ambulants, terrasses de bars, barets a les platges, etc. Normalment aquestes instal lacions es creen per ser utilitzades només durant uns pocs dies, encara que algunes poden estar en servei moltes setmanes. El Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) té una regulació específica per a aquestes instal lacions a la ITC-BT-34, que afecta les instal lacions elèctriques temporals de fires, exposicions, mostres, estands, enllumenats festius de carrers, revetlles i manifestacions similars. Aquesta regulació afecta les condicions tècniques que han de complir les instal lacions i el tractament administratiu que s hi ha d aplicar, la singularitat principal del qual és que la mateixa documentació descriptiva de la instal lació (memòria tècnica de disseny o projecte) es pot emprar als diferents emplaçaments de la instal lació. Definicions: - Exposició: activitat destinada a l exposició o venda de productes que poden tenir lloc en un emplaçament a l aire lliure, estructura temporal o edifici. - Mostra: presentació o espectacle que té lloc en una ubicació apropiada a l aire lliure, estructura temporal, edifici o estança. - Estand: àrea o estructura temporal utilitzada per a presentació, màrqueting, venda, oci, etc. - Parc d atraccions: àrea en què s ubiquen diferents firaires, barraques de fira, casetes, atraccions, cavallets, la finalitat dels quals és la diversió del públic. - Estructura temporal: és una unitat o part d aquesta unitat ubicada a l interior o exterior dissenyada per a una fàcil instal lació, retirada i transport. S hi inclouen les unitats mòbils i portàtils. Aquestes són les classificacions de les instal lacions temporals que s haurien de tenir en compte segons el REBT; amb tot, sempre es pot donar la circumstància d alguna instal lació especial que no concordi amb algun punt de la classificació a dalt esmenada, però això no l eximeix de complir el que disposa el Reglament. Legalització: Tota instal lació temporal ha d estar emparada per una documentació que la descrigui (memòria tècnica de disseny o projecte) i pel certificat de la instal lació.

2 El certificat de la instal lació s ha d haver presentat davant d un organisme de control que l ha de segellar. Aquest certificat té una validesa d un any (sempre que es tracti de muntatges repetitius i idèntics) des de la primera instal lació. Una vegada passat l any cal tornar a portar-lo a segellar davant l organisme de control. En cada nou emplaçament de la instal lació temporal, una empresa instal ladora ha de revisar, comprovar i verificar la instal lació i signar la casella corresponent al nou emplaçament, tot indicant la ubicació exacta d aquest. Si la instal lació té més de 50 kw de potència màxima admissible o té un generador elèctric de més de 10 kw, cal la intervenció d un tècnic titulat competent, i, per tant, a la documentació esmentada més amunt cal afegir un projecte i un certificat de final d obra signat per tècnic titulat competent. Terrasses i vetlladors Les terrasses de bars i restaurants, en cas que siguin temporals, s han de legalitzar d acord amb el que s ha explicat a l apartat anterior. En cas que siguin permanents, han d estar recollides en el projecte de la instal lació elèctrica del local al qual pertanyin i en el corresponent certificat de l empresa instal ladora i la inspecció periòdica ha d incloure la terrassa o vetllador. Consideracions tècniques Els requisits tècnics que han de complir aquestes instal lacions estan especificats a la ITC-BT-34 i la resta d ITC del Reglament en la mesura que hi siguin aplicables. A continuació detallem una sèrie de condicions que considerem que val la penar destacar: Cal assegurar la protecció de les instal lacions dels equips elèctrics accessibles al públic mitjançant dispositius diferencials de corrent diferencial-residual assignat màxim de 30 ma. Tots els circuits d enllumenat, les lluminàries d emergència i les preses de corrent de valor assignat inferior a 32 A han d estar protegits amb dispositius diferencials de corrent diferencial-residual assignat màxim de 30 ma. Els equips d il luminació que assoleixin temperatures elevades (projectors, etc.), a més d estar protegits adequadament, han d estar allunyats d elements combustibles. L aparellatge de comandament i protecció, excepte els seus accionaments manuals, ha d estar situat en envolupants tancades que no puguin obrir-se ni desmuntar-se sense un útil o clau.

3 Els graus de protecció per a canalitzacions i envolupants serà IP 4X, per a instal lacions d interior, i IP 45, per a les instal lacions d exterior. En instal lacions interiors, els cables han de ser de tensió assignada mínima de 300/500V i aptes per a serveis mòbils. En instal lacions exteriors, els cables han de ser de tensió assignada mínima de 450/750V i aptes per a serveis mòbils. Els cables de connexió flexibles o cordons no poden tenir una longitud superior a 2 m. Les canalitzacions metàl liques o no metàl liques han de tenir un grau de protecció IP 4X, i les metàl liques disposades a terra, si són accessibles. Les preses de corrent instal lades a terra han d anar dins d embolcalls protegits contra la penetració d aigua. Addicionalment als graus de protecció anteriorment esmentats (IP 4X i IP 45), han de tenir un grau de protecció contra l impacte IK10. A les bases i preses de corrent, un sol cable o cordó ha d estar unit a una presa, i no es poden utilitzar adaptadors multivia, ni bases múltiples, excepte les bases múltiples mòbils, que s han d alimentar des d una base fixa amb un cable de 2 m de longitud màxima. Aquestes bases múltiples no es poden utilitzar a l exterior. Les caixes destinades a les connexions elèctriques, quadres i armaris han de tenir un grau mínim de protecció IP 4X, per a instal lacions d interior, i IP 45, per a les instal lacions d exterior. Quan s instal li un generador per alimentar una instal lació temporal utilitzant el sistema TN, TT o IT, cal tenir cura de garantir que la instal lació estigui degudament connectada a terra i dissenyada segons els paràmetres que s estableixen a la ITC-BT-18 (Instal lacions de connexió a terra). No es poden fer connexions per recargolament de conductors. Les instal lacions a la intempèrie tenen la consideració de locals mullats. Llista d organismes de control que operen a Catalunya En l enllaç següent podeu trobar la llista d organismes de control. Com que aquesta llista és variable no és possible incloure n la relació sencera en aquesta nota.

4

5