Disseny i implementació de la base de dades d un sistema de control energètic


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Disseny i implementació de la base de dades d un sistema de control energètic"

Transcripción

1 Disseny i implementació de la base de dades d un sistema de control energètic Margarita López-Manzanares Casanova ETIS Manel Rella Ruiz Juny 2012

2 Índex Objectius del TFC Descripció del projecte Requeriments funcionals Fases del projecte Planificació Disseny de la base de dades Implementació Instal lació del producte Joc de proves Conclusions

3 Objectius del TFC Consolidar els coneixements adquirits en els estudis de l'enginyeria Tècnica d'informàtica de Sistemes, especialment en l'àrea de bases de dades Realitzar un projecte de disseny d una base de dades relacional a partir d uns requisits donats Implementar la base de dades en el Sistema de Gestió de Base de Dades Oracle Ús del llenguatge PL/SQL

4 Descripció del projecte Implementació d'un sistema de Base de dades per donar resposta a la necessitat de control energètic plantejada a nivell europeu. La base de dades ha de guardar informació relacionada amb el consum energètic i permetre la generació de dades estadístiques sobre l'ús de l energia L estudi posterior d aquestes dades permetrà complir objectius d eficiència energètica: Reducció del consum energètic Augment d energies renovables Reducció de les emissions de gasos d efecte serra

5 Requeriments funcionals El model ha de permetre guardar les dades bàsiques de centrals de producció d energia, línies de comunicació, centrals de distribució, comptadors, clients, contractes de subministrament, lectures de comptadors, connexions entre el comptador i les centrals de producció passant per la central de distribució i la línia de comunicació. L aplicació ha de disposar de funcionalitats de gestió de totes les entitats anomenades per fer les operacions d alta/baixa/modificació a la BD El sistema ha de disposar d un mòdul de consulta que doni resposta a necessitats d informació relacionades amb el subministrament i el consum d energia. El producte ha de disposar d un mòdul estadístic que doni resposta a consultes d informació de tipus històric

6 Fases del projecte El projecte es desenvolupa seguint les següents fases: Anàlisi de requisits * Definició de les necessitats d informació Disseny * Conceptual * Lògic * Físic Programació * Procediments de gestió de dades * Procediments de consulta * Procediments estadístics Prova * Creació de BD * Inicialització de BD * Joc de proves * Execució consultes

7 Planificació Data Activitat Descripció 01/03/ /03/ /04/ /05/ /06/2012 Inici del projecte Pla de treball Prova Avaluació 2 Prova Avaluació 3 Fi del projecte Publicació de l enunciat Especificació de tasques i calendari * Lliurament del disseny conceptual i lògic * Lliurament de scripts de creació taules de la BD * Lliurament dels procediments de gestió * Lliurament parcial dels procediments de consulta i estadístics Lliurament de la memòria, presentació i tot el programari

8 Disseny de la base de dades Es defineixen tres etapes: Disseny conceptual * Model Entitat / Interrelació * Definició d entitats, atributs, claus, interrelacíons Disseny lògic * Model relacional * Definició de relacions i claus foranes Disseny físic * Implementació en Oracle Express * Definició de taules i altres objectes * Definició de procediments i funcions

9 Disseny conceptual E/R

10 Disseny conceptual de l Històric En un diagrama separat es presenten les entitats de l Històric que donaran resposta a les consultes del mòdul estadístic

11 Disseny lògic relacional

12 Relacions principals del Model lògic CENTRAL_PROD. Relació que defineix les centrals de producció LINIA_COM. Relació que defineix les línies de comunicació CENTRAL_DISTR. Relació que defineix les centrals de distribució MODEL. Relació que defineix els models de comptadors COMPTADOR. Relació que defineix els comptadors CLIENT. Relació que defineix els clients CONTRACTE. Relació que defineix els contractes de subministraments LECTURA. Relació que defineix les lectures realitzades als comptadors PAIS. Relació que defineix els països on estan ubicades les centrals, els comptadors i els clients

13 Disseny físic Transformació del model lògic al model físic, adaptant-lo a Oracle Express Es verifiquen anomalies de disseny i s eliminen redundàncies si és necessari Es defineixen les taules, claus primàries, claus foranes, índexs, restriccions de dades, etc. S afegeixen a totes les taules camps per controlar la data i l usuari que fa l alta, la modificació o la baixa Es crea una taula de log que permet fer un seguiment de les actualitzacions de la base de dades

14 Implementació Procediments de gestió Les característiques principals son: Disposar d un paràmetre de sortida que indica si l execució ha sigut correcta o no, indicant en aquest cas la descripció de l error Disposar de tractaments d excepcions Emmagatzemar totes les dades de la crida en la taula de log Nom del procediment Paràmetres d entrada Resulta de la crida (correcta o errònia) Codi i descripció de l error Usuari i data i hora d execució

15 Funcions de consulta Implementació Fan servir estructures pròpies de dades per presentar els resultats Donen resposta a una sèrie de consultes estandarditzades: Llistat de comptadors d una ciutat que superen el consum mitjà Llistat de centrals de distribució que distribueixen més energia Llistat de les 10 línies de comunicació més carregades Llistat de clients disposant de comptadors amb servei en alta disponibilitat Consum i energia produïda d una central en un període de temps Percentatge de tipus de lectures dels comptadors Llistat de comptadors per antiguitat

16 Implementació Funcions de consulta de dades estadístiques Fan servir estructures pròpies de dades per presentar els resultats Obtenen les dades de les taules de l Històric Donen resposta a una sèrie de consultes estandarditzades: Consum anual dels comptadors connectats a una central de producció Valor mig de l energia consumida per línia de comunicació en un any donat Línia de comunicació més carregada a nivell d energia consumida Percentatge de línies de comunicació que superen el 50% d energia consumida en un any concret Nombre de centrals de producció que generen menys del 30% de producció Comptadors que històricament han tingut més consum Consum mig de tots els clients en un any concret

17 Instal lació del producte Es realitza a traves de scripts SQL createesquema.sql Creació de la base de dades createtaules.sql Creació de les taules createtipus.sql Creació d estructures de dades createtriggers.sql Creació de disparadors createprocs Creació de procediments de gestió createfuncions Creació de funcions de consulta

18 Joc de proves Es realitza a través de scripts SQL insertdb.sql Carrega de dades testabm.sql Test dels procediments de gestió testconsulta.sql Test de les funcions de consulta i estadístiques Es pot verificar el resulta de la carrega de dades i el test dels procediments de gestió a la taula de log

19 Conclusions El projecte ha permès aplicar molts dels coneixements adquirits al llarg dels estudis d Enginyeria i realitzar un projecte de base de dades seguint el cicle complert, des de l anàlisi de requeriments, el disseny i l implementació El projecte ha servit a més per aprofundir en el coneixement de la base de dades Oracle, l entorn SQL Developer i el llenguatge PL/SQL El producte compleix els requisits inicials especificats amb una qualitat correcte, tenint en compte el temps a disposició i l experiència inicial en aquest tipus de treball La experiència ha sigut molt interessant i enriquidora a nivell personal, i és aplicable sens dubte a nivell professional

20 Gràcies